Cartas coleccionables - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 para PS3 y X360

12 de marzo 2013
Imagen Cartas coleccionables - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3
Reproducir videoCartas coleccionables - Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Sto

Grupo de mizukague:
Mizukague, Ao, Chojuro.

Nativos de la niebla:
Mizukague, Haku, Zabusa, Suigetsu, Kisame.

Combo AB:
Raikague, Killer bee.

Grupo de raikgue:
Raikague, Darui, shii.

Ninjas de nube oculta:
Raikague, Killer bee, shii, darui.

Grupo tsuchikague:
Tsuchikague, akatsuchi, kurotsuchi.

Parientes roca oculta:
Tsuchikague, akatsuchi, Deidara, Kurotsuchi.

Guerreros con bigote:
Tsuchikague, Raikague, 3er hokague, killer bee.

Nuevo grupo hokague:
Danzo, Torune, Fu Yamanaka.

Luz y sombra de la hoja:
Danzo, 3er Hokague.

Genes del primer hokague:
Danzo, Yamato, 1er Hokague.

Capitanes equipo 7:
Yamato, Kakashi.