Trucos de Capcom Classics Mini Mix para GBA

19 de junio 2007

Desbloquear niveles en el juego Strider:
Introduce la contraseña en el menú códigos:

Nivel 01:
AAIA AAAA AAIA

Nivel 02:
BCJB BBNB NBAB

Nivel 03:
CEOC KCOC OCMC

Nivel 04:
DGPD LDBD BDAD

Nivel 05:
HLDJ PIGH GHCH

Nivel 06:
HLDJ DIGH GHGH

Nivel 07:
HLEJ DIGH GHHH

Nivel 08:
INHK GJHI HILI

Nivel 09:
JPIL HKIB IBMJ

Nivel 10:
CJBE ADBO BONC

Nivel 11:
BJAP PEAN ANOB

Nivel 12:
DMCC BGCP CPOD