Tenchu

24 de mayo 2006
Imagen Tenchu

Trucos de Tenchu

Guías de Tenchu

Datos del juego