انتساب یک کلید صفحه کلید را تغییر دهید

انتساب یک کلید را تغییر دهید صفحه کلید. اگر یکی از کلیدهای شما از کار کردن خودداری کرد و باید از آن استفاده کنید، می توانید با دانلود کیت منبع Windows Server 2003، کلیدها را مجدداً نقشه برداری کنید.

در این کیت پرونده ای به نام وجود دارد کلید راه اندازی مجددEXE، که به شما امکان می دهد کلیدها را اختصاص دهید. در بالا صفحه کلید را همانطور که در حال حاضر وجود دارد پیدا خواهیم کرد و در پایین صفحه کلید مقصد.

به اندازه کافی بکش y رها کردن کلید تغییر در کلید مورد نظر در صفحه کلید پایین.

برای پایان ، بر روی دکمه کلیک کنید. ذخیره و بیرون برو (ذخیره و خروج) ، اعتبار سنجی و راه اندازی مجدد رایانه برای تأیید تغییرات.

 

ممکن است شما را مورد توجه قرار دهد:  چگونه می توان در Minecraft به روش صحیح کشاورزی کرد