PS5/PS4/Xbox One/Xbox Series/PC üçün Grand Theft Auto 5 Vehicle Cheats. Nəqliyyat vasitələri yaratmaq üçün GTA 5 fırıldaqlarından istifadə digər fırıldaqçı kodlarla eyni şəkildə işləyir.

hücum helikopteri

 • PS4 / PS5 : DAİRƏ, DAİRƏ, L1, DAİRƏ, DAİRƏ, DAİRƏ, L1, L2, R1, üçbucaq, dairə, üçbucaq
 • Xbox One/Xbox Series X : B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
 • PC: BUZZ OFF

Təyyarə

 • PS4 / PS5: DAİRƏ, SAĞ, L1, L2, SOL, R1, L1, L1, SOL, SOL, X, ÜÇBucaq
 • Xbox One/Xbox Series X: B, SAĞ, LB, LT, SOL, RB, LB, LB, SOL, SOL, A, Y
 • PC: BARNSTORM

PS5 PS4 Xbox One Xbox Series PC 5 üçün Grand Theft Auto 2 Vehicle Cheats

əkin təyyarəsi

 • PS4 / PS5: SAĞ, SOL, R1, R1, R1, SOL, ÜÇBucaq, ÜÇBucaq, X, DAİRƏ, L1, L1
 • Xbox One/Xbox Series X: SAĞ, SOL, RB, RB, RB, SOL, Y, Y, A, B, LB, LB
 • PC: FLYSPRAY

Dəniz təyyarəsi 

 • PC: SÖNÜŞ

İdman avtomobili

 • PS4 / PS5: R1, DAİRƏ, R2, SAĞ, L1, L2, X, X, Kvadrat, R1
 • Xbox One/Xbox Series X: RB, B, RT, SAĞ, LB, LT, A, A, X, RB
 • PC: KOMMET

PS5 PS4 Xbox One Xbox Series PC 5 üçün Grand Theft Auto 1 Vehicle Cheats

Rapid GT idman avtomobili

 • PS4 / PS5: R2, R2, L1, DAİRƏ, SAĞ, L1, R1, SAĞ, SOL, DAİRƏ, R2
 • Xbox One/Xbox Series X: RT, RT, LB, B, SAĞ, LB, RB, SAĞ, SOL, B, RT
 • PC: RAPIDGT

Limuzin

 • PS4 / PS5: R2, SAĞ, L2, SOL, SOL, R1, L1, DAİRƏ, SAĞ
 • Xbox One/Xbox Series X : RT, SAĞ, LT, SOL, SOL, RB, LB, B, SAĞ
 • PC: VİNEWOOD

PS5 PS4 Xbox One Xbox Series PC 5 üçün Grand Theft Auto 3 Vehicle Cheats

Golf arabası 

 • PS4 / PS5: DAİRƏ, L1, SOL, R1, L2, X, R1, L1, DAİRƏ, X
 • Xbox One/Xbox Series X : B, LB, SOL, RB, LT, A, RB, LB, B, A
 • PC:HOLEIN1

kir velosipedi

 • PS4 / PS5: DAİRƏ, X, L1, DAİRƏ, DAİRƏ, L1, DAİRƏ, R1, R2, L2, L1, L1
 • Xbox biri: B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LB
 • PC: YOLSUZ

PS5 PS4 Xbox One Xbox Series PC 5 üçün Grand Theft Auto 4 Vehicle Cheats

Moto

 • PS4 / PS5: R1, SAĞ, SOL, SAĞ, R2, SOL, SAĞ, Kvadrat, Sağ, L2, L1, L1
 • Xbox One/Xbox Series X: RB, SAĞ, SOL, SAĞ, RT, SOL, SAĞ, X, SAĞ, LT, LB, LB
 • PC: ROKET

BMX velosiped

 • PS4 / PS5: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, Kvadrat, Dairə, Üçbucaq, R1, R2
 • Xbox One/Xbox Series X: SOL, SOL, SAĞ, SAĞ, SOL, SAĞ, X, B, Y, RB, RT
 • PC: BANDIT
PS5 PS4 Xbox One Xbox Series PC 5 üçün Grand Theft Auto 5 Vehicle Cheats

PS5 PS4 Xbox One Xbox Series PC 5 üçün Grand Theft Auto 5 Vehicle Cheats